Loại phòng

Các loại phòng cho thuê tại Thanh Măng Hotel
Checkin: 14h00
Checkout: 12h00
Ocean View
Bed size 1m8
Checkin: 14h00
Checkout: 12h00
Ocean View
Bed size 1m8
Checkin: 14h00
Checkout: 12h00
Ocean View
Bed size 1m8
Checkin: 14h00
Checkout: 12h00
Ocean View
Bed size 1m8